Theppitak's blog

My personal blog.

23 กันยายน 2553

ThaiLaTeX Now Supports Pali-Sanskrit

ขณะนี้ ThaiLaTeX ใน SVN รองรับการสร้างเอกสารภาษาบาลี-สันสกฤตแล้ว

เรื่องของเรื่องคือ กำลังเตรียม presentation สำหรับงาน OSSFest 2010 แล้วเจอบั๊กใน ThaiLaTeX เกี่ยวกับทัณฑฆาตบน ป ปลา ก็เลยแก้บั๊กก่อน พอแก้แล้วก็ดันเกิดไอเดียเรื่องการรองรับภาษาบาลี-สันสกฤตขึ้นมาทีละเรื่อง จนในที่สุดก็ครบจนได้

ประเด็นที่ต้องทำเพิ่มจากภาษาไทยปกติมี 2 เรื่อง:

  • ใช้ ญ ฐ ไม่มีเชิง ตรงนี้ทำโดยเพิ่มแมโครสำหรับเรียกอักขระ ญ ฐ ไม่มีเชิงก่อน แล้วกำหนดแมโคร \textpali{} ซึ่งจะสแกนข้อความแล้วแทนที่ ญ ฐ ด้วยอักขระไม่มีเชิง
  • รองรับนิคหิตที่ซ้อนบนสระอิ ตรงนี้ในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปไม่สามารถพิมพ์ได้ ก็มักจะใช้สระอึแทน แต่เนื่องจากเราได้เตรียมฟอนต์บนลินุกซ์ให้รองรับมานานแล้ว จึงทำเพิ่มได้ไม่ยาก เพียงแต่เพิ่มแมโครสำหรับเรียกนิคหิตสูง แล้วเพิ่มกฎ ligkern มาแปลงนิคหิตบนสระอิให้เป็นนิคหิตสูงเท่านั้น พร้อมกันนี้ก็ทำแบบเดียวกันกับไม้ไต่คู้สูงสำหรับเขียนบนสระอีและอือในภาษากุย/ส่วยด้วย

เวลาจะใช้ภาษาบาลีก็เพียงแต่ใช้คำสั่ง \textpali{ข้อความ} เช่น:

  \textpali{กิจฺฉิสฺมิํ สติ, ชิฆจฺฉาปิปาสา ปญฺญายติ}

ตัวอย่างผลการจัดหน้า:

Pali typesetting sample

ตัวแฟ้มตัวอย่าง: pali-sample.tex และ PDF ผลลัพธ์

ป้ายกำกับ: ,

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem