Theppitak's blog

My personal blog.

02 ตุลาคม 2551

Khon Kaen Council (cont.)

เขียนเรื่อง ประชุมสภาเมือง ต่อให้จบ มีหัวข้อ 4 เรื่อง คราวที่แล้วเพิ่งเขียนเรื่องแรกเรื่องเดียว

ปัญหาปลาตายในบึงแก่นนคร

ช่วง 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. ที่ผ่านมา มีปลาตายในบึงแก่นนครเยอะมาก หลังมีฝนตกหนัก ตามมาด้วยสระที่วัดวุฒาราม

ผลการตรวจสอบโดยนักวิชาการ มข. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ประมง):

 • BOD สูงกว่าเกณฑ์สำหรับปลาอยู่อาศัย และ OD ต่ำกว่าเกณฑ์
 • มี Algae Boom คือสาหร่ายเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีสารอาหาร เช่น ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส มากเกินไป กลางคืนจะแย่งออกซิเจนจากปลา
 • ปลามีการติดเชื้อปรสิต เช่น เห็บระฆัง ปลิงใส

การแก้ปัญหาของเทศบาล:

 • ฉีดน้ำ EM ลดกลิ่นเน่าเหม็น
 • เติมอากาศ ทั้งที่ผิวน้ำและใต้น้ำ
 • ตรวจสอบและปิดทางระบายน้ำเสียที่ลงสู่บึง
 • ปลูกผักตบชวา เพื่อดูดซับความสกปรก
 • งดตกปลา เพื่อสกัดสารอาหารจากเหยื่อตกปลา
 • ตรวจสอบร้านค้าริมบึง ไม่ให้เทน้ำเสีย น้ำล้างจานลงบึง พร้อมจัดที่ล้างจานให้

นอกจากนี้ก็มีแผนระยะยาวในการหมุนเวียนน้ำ และขุดลอกบึง

ปัจจุบัน สภาพน้ำดีขึ้นแล้ว แต่มีผู้เข้าชื่อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้ตกปลาริมบึง เช่น ทิ้งปลาไม่พึงประสงค์ที่จับได้ไว้ริมฝั่ง ทิ้งให้เน่าเสีย รวมทั้งการใช้เหยื่อตกปลาในบึงปิดทำให้มีการสะสมสารอาหาร ซึ่งจะทำให้เกิด algae boom ได้อีก เทศบาลจึงมาขอมติเพื่อขยายการห้ามตกปลาต่อไปอีก แต่ปรากฏว่ากว่าจะถึงกำหนดเวลาลงมติ ประชาชนก็ทยอยกลับกันมากแล้ว จึงไม่สามารถลงมติได้

ทั้งนี้ ประธานชมรมตกปลาได้มากล่าวแก้ ว่าปลาตายในช่วงฝนตกหนักเป็นเรื่องปกติ ไม่เกี่ยวกับการตกปลา และชมรมฯ จะยื่นข้อเสนอต่อเทศบาล ขอจัดระเบียบการตกปลาเอง

กฎหมายผังเมืองรวม

ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น จัดทำโดยส่วนกลาง คือสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และบังคับใช้โดยส่วนราชการส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลและ อบต. ที่อยู่ในเขต

ผังเมืองมีระยะเวลาบังคับคราวละ 5 ปี ต่ออายุได้คราวละ 2 ปี ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นฉบับปี 2542 ได้หมดอายุไปแล้วเมื่อปี 2549 และกำลังอยู่ระหว่างกำหนดผังเมืองใหม่

ผังเมืองใหม่ มีการแบ่งโซนการใช้ประโยชน์เป็น 11 แบบ (แทนด้วยสี 11 สี) สำนักโยธาฯ ได้แสดงแผนที่บนสไลด์ แต่สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักโยธาฯ แต่ที่เป็นประเด็นในครั้งนี้ คือเทศบาลได้ทักท้วงเขตสำคัญ ๆ คือ:

 • พื้นที่สีม่วงอ่อน (อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ) บริเวณแนวสองฝั่งถนนมิตรภาพตั้งแต่ประตูเมืองไปทางใต้ ได้เพิ่มข้อห้าม "ห้ามประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง" ซึ่งขัดกับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในเขตนั้น
 • พื้นที่สีเขียวอ่อน (ที่โล่งเพื่อนันทนาการ) บริเวณริมคลองร่องเหมืองเดิมตลอดแนว ปัจจุบันเทศบาลได้พัฒนาเป็นถนน และมีอาคารร้านค้าอยู่เต็มสองฝั่ง จึงไม่น่าจะบังคับใช้ผังเมืองส่วนนี้ได้ และเสนอให้ยกเลิก
 • ข้อกำหนดในพื้นที่สีแดง/ส้ม/เหลือง (ที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม) มีข้อกำหนด "ห้ามซื้อขาย หรือเก็บ เศษวัสดุ" ต้องมีการตีความ ว่าคำว่า หรือเก็บ ที่เพิ่มเข้ามานั้น รวมไปถึงคลังสินค้า หรือที่เก็บเศษวัสดุเหลือของผู้ประกอบการด้วยหรือเปล่า
 • ข้อกำหนดถนนโครงการ ซึ่งบังคับใช้ทันทีในถนนหลายสายที่กำหนด เช่น ศรีจันทร์ อาจต้องเปลี่ยนแปลง (ในผังเมืองเดิมมีการแบ่งเป็นถนนโครงการ [บังคับทันที] กับถนนเสนอแนะ [ให้ปลูกอาคารได้ แต่เวนคืนได้ทันทีที่ต้องการ] แต่ผังเมืองใหม่มีแต่ถนนโครงการอย่างเดียว)
 • ขอปรับการใช้ที่ของการรถไฟ:
  • ที่ริมทางรถไฟฝั่งที่ติดถนน ปัจจุบันได้สร้างอาคารห้องแถวอยู่ชิดริมถนนซึ่งคับแคบอยู่แล้ว โดยมีทางเท้าเหลือเพียงแคบ ๆ ซึ่งน่าเป็นห่วงว่าจะขยายมายังส่วนที่เหลือ ที่ปัจจุบันเป็นทิวสน จึงควรกำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เหลือไว้
  • พื้นที่ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟ ปัจจุบันส่วนหนึ่งกลายเป็นตลาดรถไฟ ซึ่งสภาพค่อนข้างแย่ และน่าเป็นห่วงว่าจะขยายมายังส่วนที่เหลือ และทำให้เสียภูมิทัศน์ที่จะปรากฏต่อผู้เดินทางทางรถไฟที่จะเข้าเมืองขอนแก่น จึงควรกำหนดไว้ด้วย

เรื่องผังเมืองมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่เวลาอภิปรายถูกประเด็นน้ำท่วมกินไปเสียเยอะ จึงไม่ได้ข้อสรุปอะไร นายกเทศมนตรีรับว่าต้องยกไปครั้งหน้า อย่างไรก็ดี มีข้อเสนอจากกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ประชุมกัน และรวบรวมยื่นต่อเทศบาล

ผลการศึกษาการสร้างระบบขนส่งมวลชน

จากที่ได้ประกาศเริ่มศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่นไปเมื่อปีที่แล้ว (blog เก่า) ตอนนี้ คณะทำงานของ มข. ได้สรุปเป็นแผนแม่บทมาเสนอคือ

 • สรุปว่า BRT (Bus Rapid Transit) แบบระดับพื้นดิน เหมาะสมที่สุด เพราะค่าใช้จ่ายไม่มาก ใช้เวลาน้อย แต่รับส่งคนได้มีประสิทธิภาพไม่แพ้แบบอื่น (รถไฟรางเบา, รถไฟรางหนัก)
 • ใช้ NGV
 • มีรถสองขนาด 12 ม. (จุ 60-80 คน) ใช้วิ่งในเมือง และ 18 ม. (จุ 120-160 คน) ใช้วิ่งนอกเมือง
 • เสนอเส้นทาง 5 สาย
  • สายสีเหลือง (สินไซ) วิ่งแนวตะวันตก-ตะวันออก จากหมู่บ้านเดชา แวะท่าอากาศยานขอนแก่น วิ่งตามถนนมะลิวัลย์มาแยกสามเหลี่ยม เลี้ยวมาแยกประตูเมือง แล้ววิ่งตามถนนศรีจันทร์มาจนถึงหนองใหญ่ วัดป่าแสงอรุณ
  • สายสีแดง (สีโห) วิ่งแนวเหนือ-ใต้ จากหนองกุง วิ่งตามถนนมิตรภาพ แวะเข้า มข. ผ่านคอมเพล็กซ์และสนามกีฬา แล้วกลับมาถนนมิตรภาพ วิ่งตรงมาจนถึงห้างโลตัส
  • สายสีชมพู (สังข์) วิ่งเป็นวงกลมในเมือง จากแยกสามเหลี่ยม มาแยกประตูเมือง ศาลหลักเมือง สถานีรถไฟ ถนนรื่นรมย์ แฟรี่พลาซ่า ร.ร. สวนสนุก กัลยาณวัตร สถานีปรับอากาศ ร.ร. อนุบาลขอนแก่น บขส. สามเหลี่ยม
  • สายสีน้ำเงิน (วรุณนาค) วิ่งแนวตะวันตก-ตะวันออก จากสี่แยก ร.8 ตรงเข้าบ้านหัวทุ่ง คำไฮ แยกประตูเมือง เลี้ยวไปแยกสามเหลี่ยม เข้า บขส. ร.ร. อนุบาลขอนแก่น แล้วตรงตามถนนประชาสโมสรต่อไปจนบรรจบกับถนนศรีจันทร์ที่บ้านหนองใหญ่
  • สายสีเขียว (พระอินทร์) วิ่งจากบ้านศิลา ผ่านค่ายศรีพัชรินทร์ ตรงมาเลี้ยวเข้าถนนหลังศูนย์ราชการ ถนนกลางเมือง ผ่านศาลากลาง ร.ร. อนุบาลขอนแก่น สถานีปรับอากาศ กัลยาณวัตร ร.ร. สวนสนุก เลี้ยวขวาเข้าถนนนิกรสำราญ เลี้ยวซ้ายถนนหน้าเมือง เลี้ยวขวาเข้าถนนเหล่านาดีไป ร.ร. แก่นนคร ข้ามแยกเจริญศรี ตรงไปจนถึงน้ำต้อน
 • สถานีจอดแล้วจรที่สี่มุมเมือง
 • สถานีผู้โดยสารแต่ละแห่ง ออกแบบโดยแฝงสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น

มีประเด็นขัดแย้งจากบริษัทสองแถวเดิมซึ่งได้รับผลกระทบ ตัวแทนตั้งคำถามว่าการทำเส้นทางวิ่งทับเส้นทางที่ได้รับสัมปทานอยู่ก่อนแล้ว ผิดกฎหมายหรือไม่ และหากจะทำระบบใหม่จริง ทางบริษัทฯ ไม่ขัดขวาง แต่จะขอให้เทศบาลช่วยซื้อกิจการเดิมไปบริหารต่อด้วย เพราะผู้ประกอบการเดิมจะเลิกทำ (เอ.. มันเอารถระบบเก่ามา feed คนเข้าระบบใหม่ไม่ได้เหรอ ตามตรอกซอกซอยหรือนอกเมืองที่ระบบใหม่เข้าไม่ถึงน่ะ)

จบละ ประเด็นหลัง ๆ นี่ ข้อเสนอแนะไม่ค่อยมาก เพราะเวลาเหลือน้อย

ป้ายกำกับ:

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem