Theppitak's blog

My personal blog.

29 มิถุนายน 2547

Noosphere and Zoology

เมื่อวานกับวันนี้แปล Homesteading ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือได้วันละตอนเท่านั้น เนื่องจากมีกิจส่วนตัวมาแทรกเล็กน้อย และเมื่อวานก็จัดการคอมไพล์ GNOME CVS ด้วย jhbuild มีการแก้ปัญหาเรื่องคอมไพล์พอประมาณ (ตามประสา CVS snapshot ซึ่งไม่ใช่ stable release)

  • “How Fine a Gift?” กล่าวถึงเกณฑ์การให้คุณค่าแก่งานชนิดต่างๆ ว่าทำงานอย่างไหน ได้เครดิตอย่างไร โดยสรุปเป็นเกณฑ์ 6 ข้อ คือ ถ้าเป็นรุ่น 1.0 แล้วทำอะไรไม่ได้ ก็โดนโห่ (ต่างกับ proprietary ที่รุ่น 1.0 แปลว่า ยังไม่ชัวร์อย่าแตะ), งานนวัตกรรมได้เครดิตดีกว่างานที่ซ้ำกับของเดิม, งานที่ได้รวมใน major distro ดีกว่างานที่ไม่ได้รวม, คุณภาพงาน วัดที่จำนวนผู้ใช้, อุทิศให้กับงานยากและน่าเบื่อ คนยกย่องกว่าเลือกแฮ็กแต่ของง่ายๆ สนุกๆ, และ การเพิ่ม feature มักได้เครดิตมากกว่าการแก้ bug (แต่สองข้อสุดท้ายเงื่อนไขค่อนข้างซับซ้อน ต้องอ่านอธิบายเพิ่มเติม) ปิดท้ายด้วยการอธิบายถึงการพิจารณาเงื่อนไขหลายข้อร่วมกัน
  • “Noospheric Property and the Ethology of Territory” เปรียบเทียบเรื่องทรัพย์สินใน noosphere ของโครงการโอเพนซอร์ส กับพฤติกรรมการประกาศถิ่นของสัตว์ เป็นการวิเคราะห์จิตวิทยาและสังคมวิทยา โดยอาศัยสัตวศาสตร์ หลายซับหลายซ้อนเอาการ ก่อนจะย้อนกลับมาอธิบายความสำคัญของการสร้างเว็บไซต์โครงการ แต่การประยุกต์ที่ลึกกว่านั้นจะอยู่ในหัวข้อถัดไป ว่าด้วยเรื่องข้อขัดแย้งและวิธียุติข้อขัดแย้ง ในโครงการโอเพนซอร์ส

อ่าน:

  • The new Gimp Fire Tutorial ทำเปลวไฟด้วย GIMP ไปเจอที่ gnomedesktop.org เมื่อวาน
  • art.gnome.org กลับมาเต็มๆ แล้ว
  • The “Noosphere” Concept อ่านเสียหน่อย เผื่อจะได้ไอเดียคำแปลของคำว่า “noosphere” ดูจากรากศัพท์ “noosphere” (อ่านว่า “โนโอสเฟียร์”) มาจากคำกรีก “noos, nous” = mind และ “sphaira” = globe ก็แปลได้ประมาณว่า “โลกแห่งความคิด” อาจจะบัญญัติว่า “มโนโลก” ได้? :-P ส่วนแนวคิดของ เว็บที่มา พูดถึงการสร้างเครือข่ายความรู้ของโลก ว่าเป็นยุคถัดจากที่ biosphere ได้เจริญมาในโลก อ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem