Theppitak's blog

My personal blog.

11 มีนาคม 2548

เก็บตก GNOME: ระบบ Menu (เพิ่มเติม)

จากข้อมูลคร่าวๆ ของเมนู GNOME ใน blog ก่อน มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่า:

  • โค้ดใน gnome-panel เป็นผู้สร้างเมนู Applications (โปรแกรม), Places (ที่หลักๆ) และ Desktop (พื้นโต๊ะ) ตามลำดับ ดังนั้น โครงสร้างเมนูนี้จึงเรียกได้ว่า hard-coded ใน panel เลย
  • พื้นที่ส่วนเมนูโปรแกรมใน Applications (โปรแกรม) นั้น อาศัย spec ในไฟล์ของเมนูของ fd.o ที่ $XDG_CONFIG_DIRS/menus/applications.menu (เช่น $XDG_CONFIG_DIRS = /etc/xdg ในระบบทั่วไป)
  • พื้นที่ของเมนู Places (ที่หลักๆ) นั้น สร้างโดยโค้ดของโปรแกรมทั้งหมด
  • ในเมนู Desktop (พื้นโต๊ะ) นั้น จะไปอ่าน $XDG_CONFIG_DIRS/menus/settings.menu (ซึ่งจะ include preferences.menu อีกที) เพื่อเป็น spec สำหรับสร้างเมนูย่อย Settings (ดูแลระบบ) และ Preferences (ปรับแต่งพื้นโต๊ะ)
  • รายละเอียดของเมนูย่อยต่างๆ ที่อ้างใน *.menu นั้น จะบรรยายด้วยไฟล์ *.directory ใน $XDG_DATA_DIRS/desktop-directories/ (เช่น $XDG_DATA_DIRS = /usr/share ในระบบทั่วไป)
  • รายละเอียดของโปรแกรมต่างๆ ในเมนู บรรยายด้วยไฟล์ *.desktop ใน $XDG_DATA_DIRS/applications/

พอละ เขียนแค่นี้ก่อน พอดีมีธุระด่วน :P

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem