Theppitak's blog

My personal blog.

25 ตุลาคม 2547

Lao Pango Revisited

วันนี้ค่อยได้รู้สึกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์หน่อย ตอนเช้านั่งแก้ GtkEntry กับ GtkTextView ให้ retrieve/delete surrounding โดยใช้ selection begin เป็นหลัก แทนที่จะใช้ตำแหน่ง cursor ล่าสุด ตามที่ post ใน LTN devel บ่ายกลับมาที่ pango อีกครั้ง เพราะเรื่อง Gtk IM ยังทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้น ยังต้องรอคำตอบใน gtk-i18n list อีก

กลับมาทำ pango ก็ส่วนภาษาลาว จากเดิมที่เคย ทำแบบลวกๆ เพื่อทดสอบไอเดีย และได้ปัดกวาดเช็ดถูมอดูลไทยไปบ้างแล้ว ก็มา design เรื่องการต่อเติมเพิ่มภาษาลาว นั่งนึกไปนึกมาอยู่หลายแบบ ก็ไม่ได้แบบที่ลงตัว เพราะโค้ดเดิมค่อนข้างจะผูกกับภาษาไทยแน่น แต่ก็นั่งไล่ทีละประเด็น จนได้ทางออกครบทุกประเด็น (จะขาดก็แต่ ความสวยงามของโค้ด ☹) จบวันนี้ ได้มอดูลไทยที่ render ภาษาลาวได้ด้วย แต่ยังต้องแก้ตาราง วทท ของภาษาลาวอีก ไว้ทำวันหลัง และอาจต้องคุยกับเจ้าของภาษาก่อนด้วย

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem