Theppitak's blog

My personal blog.

02 กรกฎาคม 2549

thailatex - dtx preparation

เนื่องจากเมื่อวานนี้ GNOME CVS เดี้ยง เข้าไม่ได้ ไม่รู้มีปัญหาอะไรที่ฝั่งเราหรือเปล่า เพราะไม่เห็นมีประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ใน mailing list มาก่อน แต่ก็ไม่เป็นไร ไปหาอย่างอื่นทำ โดย upload swath deb ที่คนใน mailing list เมินมาหลายเดือนเข้า mentors.debian.net รอไว้ (ปรากฏว่า วันนี้ได้เข้า sid แล้ว เร็วดีจัง)

ทำอย่างอื่นยังไม่ได้ ก็เลยสลับเอาอีกงานขึ้นมาทำ คือ thailatex โดยพยายามเขียน thai.dtx เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่เข้า babel ได้ โดยดูตัวอย่างจากภาษาอื่นๆ เอา แนวทางก็คือ เป็น Literate programming ตามแนวคิดของปรมาจารย์ Donald Knuth แต่พอลงมือเขียนจะต่างจากการเขียนโปรแกรมแบบมีคอมเมนต์เยอะๆ ตรงที่ โปรแกรมพวกนั้น จะอาศัยโครงสร้างของโปรแกรมเป็นหลัก แล้วไปเติมคอมเมนต์ตามจุดต่างๆ เอา แต่สำหรับ TeX แล้ว จะใช้โครงร่างเอกสารเป็นหลักในการดำเนินเนื้อหา แล้วแทรกโค้ดประกอบตามลำดับ ซึ่งก็ปรากฏว่า เป็นการบังคับให้จัดลำดับเนื้อหาโค้ดให้เป็นกลุ่มก้อน ให้เรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่รวมกัน และเล่าเรื่องตามลำดับ หรือบางที ลำดับของโค้ดก็ไปบังคับลำดับการเล่าเรื่องอีกที สรุปว่าทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันดี

เขียนเสร็จแล้ว ก็ โพสต์ถาม เพื่อนๆ ให้ช่วยกันตรวจสอบดู รายละเอียดคร่าวๆ คือ ใช้สองแฟ้ม คือ thai.dtx และ thai.ins โดยเนื้อหาทั้งหมดอยู่ใน thai.dtx แต่ thai.ins จะใช้ช่วย strip เอกสารออก เหลือแต่โค้ดคือ thai.ldf และเมื่อคอมไพล์ thai.dtx ก็จะได้เอกสารประกอบโปรแกรมมาทันที โฮ่ๆ เท่ไม่หยอก

แฟ้มต่างๆ ที่ว่า เอาฝากไว้ที่ homepage ข้าพเจ้าเอง ถ้าพี่น้องช่วยกันตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา ก็จะได้ใส่เข้าใน thailatex และเตรียมส่งเข้า babel ต่อไปครับผม

2 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem