Theppitak's blog

My personal blog.

18 ตุลาคม 2550

To an Invaluable Teacher

ขอไว้อาลัยแด่ท่านอาจารย์ปัญญานันทภิกขุ ที่ได้ละสังขารจากโลกนี้

แนวคำสอนของท่านปัญญาฯ ร่วมสายกับท่านพุทธทาสภิกขุ คือการลอกกระพี้พุทธธรรม แล้วนำแก่นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ท่านเป็นผู้ที่สอนว่า "งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข" เพื่อแก้ลำค่านิยม "งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข" ของสังคม การมีความสุขกับงาน สอดคล้องกับสิ่งที่ท่าน ป. ปยุตโต เรียกว่า "เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ" คือให้หาประโยชน์จากการทำงานโดยตรง แทนที่จะมุ่งทำงานแลกเป็นเงิน แล้วจึงเอาเงินไปแลกความสุข ก็เพราะค่านิยมทำงานแลกเงินนี้มิใช่หรือ ที่ทำให้คนไทยจำนวนมากมองงานว่าเป็นการทนทุกข์ ทำงานแล้วเครียด ต้องหาทาง "พักผ่อน" หรือ "ผ่อนคลาย" กับวงสุรา กับการเที่ยวกลางคืน ซึ่งมีผลกระทบไปถึงวัฒนธรรมการออมที่ย่ำแย่ของคนไทยด้วย ประกอบกับขณะทำงานก็หาทางเลี่ยงงานอยู่เรื่อย ๆ ขาดความจริงจัง

ในขณะที่คำสอนของท่าน สอนให้ใช้การทำงานเป็นการฝึกตน รู้จักใช้อิทธิบาทสี่ทำงานให้มีความสุข สร้างความรู้สึกในคุณค่าของตัวเอง เป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าความสุขที่เลิกตีสอง (แล้วก็มาเริ่มวันใหม่ด้วยความเครียดต่อไป)

นั่นเป็นเพียงบางส่วนของคำสอนของท่านที่ผมได้สัมผัส แม้ผมจะไม่ได้เรียนรู้จากท่านมากนัก เมื่อเทียบกับที่เรียนรู้จากท่านพุทธทาส แต่ก็ถือว่าท่านก็ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน จึงขอร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของท่านด้วย

เราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธ แต่เราจริงจังกับพุทธธรรมแค่ไหน? แบบอย่างที่เป็นรูปธรรมนั้น ผมถือว่าเป็นทรัพย์ชั้นยอด

ป้ายกำกับ:

1 ความเห็น:

  • 18 ตุลาคม 2550 10:23 , Blogger Neutron แถลง…

    ผมดูรายการ "จุดเปลี่ยน" เมื่อคืนครับ เขาไปถ่ายทำตั้งแต่ท่านยังไม่มรณภาพ งานที่ท่านทำค้างอยู่ คือ สร้างอุโบสถกลางน้ำ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย แต่ยังสร้างไม่เสร็จ

    แต่สิ่งที่เตือนใจไม่ใช่เรื่องความยิ่งใหญ่ของอโบสถ แต่เป็นเรื่องความไม่แน่นอนของสังขาร พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท และหมั่นทำความดี เพื่อประโยชน์ต่อสังคม หยุดเอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติตามกระพี้ และแก่น ของธรรมะ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงไว้อย่างแยบยล ให้เรานำไปประกอบใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ

    Pay respect to an invaluable teacher.

     

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem