Theppitak's blog

My personal blog.

16 มิถุนายน 2547

Homesteading the Noosphere

บทความเรื่อง Troy ได้ลงที่เว็บ ปกิณกะภาพยนตร์ แล้ว ☺

สองวันที่ผ่านมา กลับไปรื้อบทความของ ESR ในชุด The Cathedral and the Bazaar มาอ่าน เดิมเคยอ่านแต่ The Cathedral and the Bazaar สมัยเข้าวงการ ว่าจะอ่านเรื่องอื่นต่อ แต่ก็ไม่มีเวลา จนหลายปีล่วงเลย คิดว่าช่วงนี้ต้องการค้นหาแนวคิดโอเพนซอร์สอย่างจริงจัง เพื่อเอามาใช้งานจริงในมิติอื่น วันจันทร์กับอังคารอ่าน Homesteading the Noosphere จบ พบว่าเป็นบทความที่น่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย สำหรับแวดวงโอเพนซอร์สไทยเวลานี้ ที่ได้สูญเสียบรรยากาศการทำงานแบบโอเพนซอร์สไป หลังจากความแตกแยกที่เกิดขึ้นเพราะการถกเถียงเรื่อง license และวิธีการทำงาน บางที เราอาจจะรื้อฟื้นบทความเหล่านี้มาอ่านกันใหม่ดีไหม?

Homesteading the Noosphere (ใครเคยอ่านแล้วก็ข้ามย่อหน้านี้ไปได้นะ) เป็นการบรรยายวัฒนธรรม hacker ในทางปฏิบัติ ที่บางครั้งดูจะขัดกับเจตนารมณ์ของ license แต่เป็นความขัดกันที่ทุกคนยอมรับและเต็มใจ เพื่อประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าในบั้นปลาย เริ่มจากการแยกความแตกต่างระหว่าง “เสรีภาพ” ที่ให้ใน license จนดูราวกับว่า ใครก็มีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ กับ “ความเป็นเจ้าของ” ในตัวซอฟต์แวร์ ที่ให้อภิสิทธิ์แก่เจ้าของโครงการ ที่จะยอมหรือไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นในโครงการ และทุกคนก็เต็มใจเชื่อฟัง จนเกิด “ข้อห้าม” ที่ไม่มีใครจดจารเป็นลายลักษณ์อักษร (ยกเว้นบทความนี้ :-P) แต่ก็ยอมรับโดยทั่วกัน โดยอาศัยการตัดสินของสังคมนั่นเอง คำว่า Noösphere ซึ่งหมายถึง เขตแดนของความคิด ถูกเอามาใช้แทนการปักปันเขตแดนของโครงการ และบรรทัดฐานของการเป็นเจ้าของโครงการและการสืบทอด โดยเปรียบเทียบกับการครอบครองที่ดิน ในตอนท้าย ยังได้กล่าวถึงชนิดของความขัดแย้งที่จะเกิดและไม่เกิด กับประชาคมโอเพนซอร์สที่เข้มแข็ง รวมไปถึงวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการยุติข้อขัดแย้งอีกด้วย

ถึงแม้เรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้จากการเข้าร่วมโครงการ แต่ก็นับว่าน่าแนะนำให้คนที่กำลังคิดจะเข้าร่วมโครงการโอเพนซอร์สได้อ่าน (หลังจากผ่านจุดยอมรับแนวคิดกับ The Cathedral and the Bazaar มาแล้ว) เพื่อจะได้ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์

โครงการต่อไปของผม คืออ่าน The Magic Cauldron ครับผม เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โอเพนซอร์ส ดูดลงปาล์มไว้แล้ว ไว้อ่านจบกลับมาเขียนอีกที

1 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem