Theppitak's blog

My personal blog.

04 กุมภาพันธ์ 2549

พักหายใจ

ไม่ได้เขียน blog เสียสามอาทิตย์เศษ วุ่นวายกับหลายเรื่องพอสมควร

  • ไปญี่ปุ่น ประชุมกับกลุ่ม OpenPrinting ในญี่ปุ่นแบบไม่เป็นทางการ เพื่อเล่าลักษณะปัญหาและสถานะปัจจุบันของการพิมพ์เอกสารภาษาไทยด้วย FOSS (เอกสาร) แล้วก็คุยธุระเพิ่มเติมนิดหน่อยกับคนอื่นๆ เช่น เจอคนทำ IIIMF เลยเสนอเรื่องการ retrieve context ที่ยังขาดหายในโพรโทคอล เจอโปรแกรมเมอร์พม่า เขาเล่าเรื่องปัญหาของภาษาพม่าในยูนิโค้ด ซึ่งฟังดูแล้ว จะมีปัญหาคล้ายกันในตัวเขียนล้านนาที่ใช้ในไทยภาคเหนือด้วย เลยรับเรื่องมาประสานกับคนไทยที่อาจจะทำงานกับยูนิโค้ดเรื่องตัวล้านนา ว่าควรรวมกลุ่มกันทำงาน (หรือเขาอาจจะคุยกันอยู่แล้วก็ได้)
  • กลับมาถึง มี string ใหม่ใน GNOME กองพะเนินให้แปล เนื่องจากเป็นช่วงก่อนออก beta 1 ซึ่งจะเริ่ม UI freeze ก่อนจะ string freeze เขาเลย commit CVS กันเป็นว่าเล่น (ใครบางคนเรียกว่าเป็นช่วง string rush) ลุยแปลสามวันสามคืน (โดยมีงานอื่นแทรกมาขนานกันเป็นระยะๆ) ก็แซงภาษาเปอร์เซียขึ้นมาได้
  • ที่โรงเรียน มีปัญหาในเครือข่ายให้แก้และทำเพิ่มนิดหน่อย บวกกับปัญหาไวรัส (ทำให้ต้องแปล GNOME ไปคุยไป)
  • งานอีกแห่งหนึ่งที่ต้องเข้าประจำ ตั้ง internet server เครื่องใหม่ โดยทดลองมาตรการป้องกันไวรัสด้วยการสแกนไวรัสที่ transparent proxy ก็ใช้ HAVP ประกบกับ squid แบบแซนด์วิช แล้วก็มีงานโปรแกรมมิงปกติ

ทั้งหมดทั้งสิ้น ทำให้วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้พักหายใจ นั่งลงเขียน blog ดังนี้แล

ปล. ช่วงนี้ ไปไหนก็เจอแต่ปัญหาไวรัส (ของชาว Windows) ให้แก้ ใครว่าใช้ลินุกซ์แล้วจะเป็นอิสระจากปัญหาไวรัส โหะๆ

1 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem