Theppitak's blog

My personal blog.

03 กันยายน 2558

Thanks

ขอขอบคุณย้อนหลัง สำหรับผู้สนับสนุนงานพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีของผมในช่วงปลายเมษายน 2558 ถึงต้นกันยายน 2558 ที่ผ่านมาครับ คือ:

 • ปลายเดือนเมษายน 2558
  • ผู้ไม่แสดงตน 1 ท่าน
 • เดือนพฤษภาคม 2558
 • เดือนมิถุนายน 2558
  • คุณธนาธิป ศรีวิรุฬห์ชัย
  • ผู้ไม่แสดงตน 1 ท่าน
 • เดือนกรกฎาคม 2558
  • คุณธนาธิป ศรีวิรุฬห์ชัย
  • ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
 • เดือนสิงหาคม 2558
 • ต้นเดือนกันยายน 2558

ขอให้ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับ

สี่เดือนที่ผ่านมา นับจาก บันทึกขอบคุณครั้งที่แล้ว งานพัฒนาที่ทำไปพอสรุปได้ดังนี้:

 • Optimize LibThai/LibDATrie เพิ่มเติม ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป และออกรุ่น libdatrie 0.2.9 และ libthai 0.1.22 พร้อมอัปโหลดเข้า Debian (libdatrie 0.2.9-1 และ libthai 0.1.22-1)
 • ตามแก้ปัญหาในแพกเกจ libdatrie-dev และ libthai-dev ที่อัปโหลดไว้ ดังที่มีผู้รายงานบั๊ก Debian #788163 และ Debian #788164
 • ออกรุ่น thaixfonts 1.2.7 ซึ่งได้เตรียมการแก้ปัญหาข้อมูล copyright ที่ขาดไว้ พร้อมทั้งเรื่อง reproducibility ที่ระบบของ Debian ตรวจพบ และแก้ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในตัว Debian package แล้วอัปโหลดเข้า Debian (thaixfonts 1.2.7-1)
 • ปรับแก้ฟอนต์ในชุด Fonts-TLWG ต่อ เพื่อรองรับภาษามลายูปาตานีเต็มรูปแบบ พร้อมกับเตรียม fallback โดยใช้ภาษาแต้จิ๋วเป็นโจทย์ ดังที่ได้ บันทีกไว้ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการต่อ

 • อัปเดตแพกเกจ scim-thai ใน Debian เล็กน้อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการย้ายไป GCC5 ของ Debian

 • อัปเดตคำแปลชื่อภาษาใน ISO 639 และ ISO 639-3 ในแพกเกจ iso-codes (มีผลใน iso-codes 3.61)
 • ตรวจทานคำแปล GNOME ตามที่มีผู้ส่งเข้ามา

ขณะเดียวกัน ช่วงนี้งานที่ผมรับเพื่อ support ตัวเองเป็นงานสอน ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการเตรียมเนื้อหา จึงอาจเหลือเวลามาทำงานพัฒนาน้อยลง แต่ก็พยายามเจียดเวลาเท่าที่จะทำได้ครับ

ป้ายกำกับ: , , , ,

hacker emblem