Theppitak's blog

My personal blog.

16 กันยายน 2562

Thanks

ขอขอบคุณ ท่านที่ได้ สนับสนุน งานพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีของผมในช่วงที่ผ่านมาครับ

นับจาก ครั้งที่แล้ว ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานของผมดังนี้:

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ
 • เดือนสิงหาคม 2562
  • ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม 1 ท่าน

ขอให้ทั้งสองท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงครับ

ปีนี้อาจเป็นปีที่งานพัฒนาซอฟต์แวร์ของผมขาดช่วงไปบ้าง เนื่องจากรับงานสอนพิเศษนักเรียนอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ก็พอสรุปงานตั้งแต่ต้นปีได้ดังนี้:

 • งานแปล
  • ระดมแปล Xfce เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ Xfce 4.14 ซึ่งก็ได้ออกรุ่นไปแล้วเมื่อ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา
 • Fonts-Arundina (ยังไม่ release):
  • ตรวจสอบปัญหา build reproducibility ต่อ สุดท้ายพบว่าเป็นปัญหาของ FontForge ใน Debian ที่ยังอัปเดตไม่ครบสำหรับฟอนต์ PostScript จึงคอมเมนต์ไปใน Debian #774274 เพื่อขออัปเดต
  • ทยอยปรับ quadratic spline ในเลเยอร์ Quad ต่อ (ยังไม่เสร็จ งานนี้เป็นงานมาราธอน)
 • งานต้นน้ำ:
  • release gtk-im-libthai 0.2.2 เพื่อปล่อยสิ่งที่ค้างอยู่ใน repository ถึงเกือบ 8 ปี โดยสิ่งเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ คือการกำจัดการใช้ GTK+ API ที่ deprecated
 • Debian packaging:
  • ย้ายไป debhelper level 12 พร้อมกับใช้ debhelper-compat dependency แทน debian/compat และแก้ปัญหาที่เกิดกับ dh_missing ใน level 12 นี้
  • ปรับโครงสร้าง Git repository ตาม DEP-14 ครบทุกแพกเกจในความดูแล (แต่ยังรออัปโหลดอยู่ 2 แพกเกจ)
  • ปรับแพกเกจที่สร้าง udeb โดยให้ dh_makeshlibs สแกนหา udeb โอยอัตโนมัติแทนการใช้ option --add-udeb สำหรับ debhelper รุ่น 12.3 ขึ้นไป
  • ตรวจสอบและตัดสิ่งที่เก่าเกินไปจนไม่จำเป็นสำหรับ Bullseye แล้ว
  • อัปเดตทั่วไป
 • Debian อื่น ๆ:
  • file Debian #934804 สำหรับ bsdmainutils เพื่อขอปรับข้อมูลวันหยุดของไทยเพิ่มเติมในคำสั่ง calendar อันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • OpenStreetMap
  • ปรับข้อมูลแผนที่ในตัวเมืองขอนแก่น
  • เป็นวิทยากรฝึกอบรมการสร้างแผนที่ OSM ที่ Thailand ICT Camp 2019 (ชะอำ) ร่วมกับคุณ Mishari Muqbil
  • เริ่มทดลองเก็บข้อมูล Mapillary ในตัวเมืองขอนแก่นตามคำแนะนำของคุณ Mishari
  • ปรับข้อมูลแผนที่รายทางที่ชะอำ และแผนที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
  • ปรับข้อมูลแผนที่บริเวณ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  • เริ่มทำแผนที่จุดรับขยะอันตรายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ป้ายกำกับ: , , , ,

hacker emblem