Theppitak's blog

My personal blog.

23 สิงหาคม 2561

LibThai 0.1.28 and its Consequences

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มาใน LibThai 0.1.28 และผลพวงทั้งหลายหลังจากนั้น

LibThai 0.1.28 ออกไปตั้งแต่ต้นเดือน โดยรุ่นนี้มีรายการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ คือ:

 • แก้ปัญหาขาด header <thai/thwchar.h> ใน header ที่เกี่ยวกับฟังก์ชัน wide char หลาย ๆ ตัว เช่น thwbrk.h, thwcoll.h ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบระหว่างเขียนโปรแกรมตัวหนึ่งที่เรียกใช้ libthai ทำให้ต้อง include thai/thwchar.h เอง ซึ่งไม่สะดวก ในรุ่นนี้สามารถ include header ที่ต้องการแล้วเรียกใช้งานได้เลย ไม่ต้องเพิ่ม include เองอีกแล้ว
 • ปรับโค้ดให้เป็นไปตาม C90 (ANSI C) มากขึ้น เป็นผลพวงจากที่ได้ทำกับ libdatrie 0.2.12 มาแล้ว
 • ปรับข้อมูลพจนานุกรมตัดคำ โดยในรุ่นนี้ได้รับความช่วยเหลือจากคุณ @nuttee15 จาก metamedia technology ที่ได้เสนอคำเพิ่มเข้ามาใน Issue #2 ที่เปิดไว้รับเสนอคำใหม่ในพจนานุกรมตัดคำ

จากนั้นก็ได้ upload debian package พร้อมความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น คือ เพิ่ม pkg-config ให้เป็น dependency ของ libthai-dev เพื่อให้แน่ใจว่า libthai.pc จะสามารถทำงานได้แม้ในระบบที่ติดตั้งแบบเล็กที่สุด (เป็นปัญหาที่พบระหว่างที่ทำงานชิ้นหนึ่งร่วมกับ metamedia technology) และ การรองรับการ build ที่ไม่ต้องใช้ (fake)root

รายการคำจากพจนานุกรมตัดคำของ libthai ก็ได้นำไปใช้ สร้าง hyphenation pattern ที่โครงการ thailatex ซึ่งขณะนี้กลายสภาพเป็นเพียงที่พักงานพัฒนา hyphenation pattern เท่านั้น จากนั้นจึงได้เสนอ pull request สำหรับ update hyphenation pattern สำหรับภาษาไทยในโครงการ TeX hyphenation patterns ซึ่งต้องรอการ merge เพื่อให้มีผลที่ต้นน้ำต่อไป

จาก TeX hyphenation pattern ก็ต้อง sync มายังเครื่องมือตัดคำสำหรับเอกสาร LaTeX ด้วย คือ swath ซึ่งนอกจากการปรับพจนานุกรมแล้ว ก็ได้ปรับโค้ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามที่เคยทำในทุกรุ่นที่ผ่านมา โดยสิ่งที่ทำในรุ่นนี้คือ:

 • ทดลอง build โดยใช้ CFLAGS -Wall แล้วแก้ warning ต่าง ๆ
 • จากการแก้ warning ที่พบในโค้ดส่วน RTF filter ทำให้ตรวจพบความผิดปกติใน method หนึ่งที่ตัวฟังก์ชันทำงานตรงข้ามกับชื่อ คือ RTFToken::isEmpty()

  โค้ดส่วนจัดการ RTF นี้ ไม่ค่อยมีใครเรียกใช้ ความจริงผมเคยเสนอจะตัดทิ้งไปแล้ว แต่ด้วยความช่วยเหลือของคนในชุมชน (คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ) ทำให้ได้วิธีทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม จึงยังคงเก็บไว้ แต่เนื่องจากเวลานั้น swath ยังไม่เริ่มทำ TDD จึงยังไม่ได้ใส่ test case ไว้ใน source tree

  เพื่อจะตรวจแก้ฟังก์ชันที่สงสัยนี้ ผมจึงต้องไปดึงเอกสารตัวอย่างมาจาก thread เก่าที่ว่า แล้วนำมา เพิ่ม test case เสียก่อน หากคุณสงสัยว่าทำไม source tarball ของ swath รุ่นนี้ถึงโตขึ้นจนผิดสังเกต มันก็มาจากเอกสาร RTF ทดสอบนี้นี่เอง

  จากนั้น จึงได้ แก้ฟังก์ชันที่สงสัย นั้น แล้วรัน test เปรียบเทียบ output ดูโดยใช้ LibreOffice ปรากฏว่าเป็นการแก้ที่ถูกต้องแล้ว เพราะมันทำให้ได้จุดตัดคำครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น

  ไม่ว่าจะมีใครใช้หรือไม่ก็ตาม แต่คอมไพเลอร์ยังคงคอมไพล์มันอยู่ และนำผมเข้ามาเจอและแก้บั๊กจนได้

 • แก้ warning อื่น ๆ และทำความสะอาดโค้ดเล็ก ๆ น้อย ๆ
 • สุดท้าย มี pull request ของคุณ @pepa65 ที่เสนอไว้นานแล้ว เพื่อร่างแฟ้ม INSTALL ที่อธิบายความแตกต่างของวิธี build swath จาก git กับจาก released tarball ซึ่งผมก็เห็นว่ามีประโยชน์กว่าแฟ้ม INSTALL ที่ GNU automake มันเติมให้แบบอัตโนมัติ จึง merge เข้ามาเสีย

แล้วก็ออกรุ่น swath 0.6.1 ตามมาด้วย Debian upload ซึ่งก่อนอัปโหลดก็ได้ปรับ branch layout ของ swath packaging ตาม DEP-14 ด้วย

ป้ายกำกับ: , ,

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem