Theppitak's blog

My personal blog.

25 เมษายน 2561

Fonts-TLWG 0.6.5

Fonts-TLWG 0.6.5 ออกแล้ว โดยมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการแก้บั๊กของฟอนต์ Laksaman เมื่อใช้กับเอกสาร LaTeX โดยผมได้รับรายงานปัญหานี้จาก อ. กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์ ในการประชุม โสเหล่ ของ KKLUG เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

อาการคือ คำที่มี ff, ffi, ffl จะไม่มี ligature สามชุดนี้ปรากฏ ผมสร้างเอกสารทดสอบ โดยในข้อความแต่ละชุด บรรทัดแรกจะป้อนข้อความปกติ ส่วนบรรทัดที่สองจะเลี่ยง ligature:

if iff film flow difficult affluent

if if{}f f{}ilm f{}low dif{}f{}icult af{}f{}luent

ผลลัพธ์คือ:

Laksaman bug on LaTeX

สังเกต ligature ที่หายไปในบรรทัดแรกของข้อความแต่ละชุด

ในฟอนต์ต้นทาง คือ TH Sarabun New นั้น มี ligature ของละตินมาให้เพียงสองตัว คือ fi และ fl แต่ในกฎ LIGKERN ของ TeX จะใช้ทั้งหมด 5 ตัว โดยอีก 3 ตัวที่ยังขาดคือ ff ffi และ ffl เมื่อสร้าง glyph ทั้งสามตัวเพิ่มเข้าไปก็จะได้ผลลัพธ์ที่ควรจะเป็น:

Laksaman fixed for LaTeX

ผลข้างเคียงก็คือ ฟอนต์ Laksaman เมื่อใช้บนเดสก์ท็อปหรือบนเว็บจะมี ligature ครบกว่า TH Sarabun New ซึ่งความแตกต่างนี้ต้องสังเกตใกล้ ๆ อย่างละเอียดพอสมควร

ก่อนแก้:

Laksaman on Firefox, before

หลังแก้:

Laksaman on Firefox, after

ขอขอบคุณ อ. กิตติพิชญ์ ผู้ใช้ LaTeX ตัวจริงคนหนึ่งมา ณ ที่นี้ ที่จับบั๊กนี้ได้ครับ

นอกจากนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ คือ:

  • แปลงแฟ้มต้นฉบับของฟอนต์เป็นฟอร์แมตของ Fontforge รุ่นล่าสุด
  • ปรับ configure script ให้ตรวจรุ่นของ fontforge ตามรูปแบบเลขรุ่นที่เปลี่ยนไป จากแบบตัวเลขมาเป็นแบบวันที่
  • ย้ายที่ติดตั้งแฟ้ม fontconfig template ทั้งหลาย จาก /etc/fonts ไปไว้ที่ /usr/share/fontconfig ตามการเปลี่ยนแปลงใน fontconfig ล่าสุด
  • ปรับค่า TTFWeight ของฟอนต์น้ำหนักปกติทุกฟอนต์ให้เป็นค่า 400 (Regular) ทั้งหมด เนื่องจากบางฟอนต์ที่ยังมีค่าเป็น 500 (Medium) นั้น ทำให้แอปบางตัว (เช่นที่รายงานใน Issue #5 คือ EditPad) จัดฟอนต์ให้ไปอยู่ในกลุ่มตัวหนา

ได้อัปโหลดฟอนต์รุ่นใหม่ขึ้น CTAN ไว้แล้ว รอสักระยะถึงจะมาถึงดิสโทรต่าง ๆ เพื่อให้ใช้กับเอกสาร LaTeX ได้

ส่วนบนเดสก์ท็อปนั้น ก็ได้อัปโหลด 1:0.6.5-1 เข้า Debian เรียบร้อยแล้วครับ

ป้ายกำกับ: ,

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem