Theppitak's blog

My personal blog.

11 มกราคม 2560

Long Time No Thanks

ผมร้างจากการเขียน blog ขอบคุณผู้สนับสนุนงานพัฒนาของผมไปเกือบหนึ่งปีเต็ม (นับจาก entry ล่าสุด อีกหนึ่งเดือนก็จะครบปี) รู้สึกผิดอยู่เหมือนกัน ถึงแม้จะได้อัปเดตหน้า ขอบคุณ มาเป็นระยะ แต่เวลาไม่เอื้ออำนวยให้เขียน blog สักเท่าไร และความพยายามเพิ่มเนื้อหาสาระใน blog ด้วยประเด็นที่น่าสนใจ ก็ทำให้ผัดวันเขียน blog ขอบคุณมาเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ดี ผมก็ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณย้อนหลัง 11 เดือน สำหรับผู้ที่ได้ หย่อนสตางค์ลงหมวก เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีของผม ดังนี้:

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2559
  • คุณธนาธิป ศรีวิรุฬห์ชัย
  • ผู้ไม่แสดงตน 1 ท่าน
 • เดือนมีนาคม 2559
  • คุณธนาธิป ศรีวิรุฬห์ชัย
 • เดือนเมษายน 2559
  • คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ
  • คุณธนาธิป ศรีวิรุฬห์ชัย
 • เดือนพฤษภาคม 2559
  • คุณธนาธิป ศรีวิรุฬห์ชัย
 • เดือนมิถุนายน 2559
  • คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ
 • เดือนกรกฎาคม 2559
  • คุณธนาธิป ศรีวิรุฬห์ชัย
 • เดือนสิงหาคม 2559
  • คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ
 • เดือนกันยายน 2559
  • ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
 • เดือนธันวาคม 2559
  • คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ผ่านมาของทุกท่านครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับ

ผมยอมรับว่าตั้งแต่แต่งงานมีครอบครัว ผมมีเวลาให้กับซอฟต์แวร์เสรีน้อยลง เนื่องจากมีภารกิจในบ้านที่ต้องดูแล และต้องเน้นงานที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้มากขึ้น แม้จะพยายามเจียดเวลาว่างมาทำงานซอฟต์แวร์เสรีอยู่ตลอดก็ตาม

ช่วงที่ผ่านมา งานซอฟต์แวร์เสรีของผมก็ยังอยู่ใน maintenance mode เช่นเคย โดยเป็นการดูแลโครงการต่าง ๆ ของ TLWG ซึ่งขณะนี้ได้ ย้าย ไปที่ GitHub แล้ว และ release รุ่นปรับปรุงออกมาเรื่อย ๆ ตามโอกาส ดังข่าวประกาศต่าง ๆ ที่เว็บ LTN ดังกล่าว พร้อมทั้งอัปโหลด แพกเกจ เข้า Debian ตามปกติ

ส่วนงานแปล ก็ยังคงอัปเดตคำแปลของ Xfce ใน development snapshot และตรวจทานคำแปลของ GNOME ตามที่โอกาสจะอำนวย ซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่ได้ active เท่าเมื่อก่อน แต่ก็ยังไม่เลิกทำนะครับ

ส่วนชีวิตทั่วไป ตอนนี้ผมต้องศึกษางานสาขาอื่น เพื่อให้สามารถรับงานที่ generate income ได้มากกว่างานรองรับภาษาไทย เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวครับ เรื่องที่ไม่เคยทำก็หัดเสียให้เป็น ก็พร้อมรับคำชี้แนะจากผู้รู้ และเปิดรับงานนอกสาขาเดิม ส่วนจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องพิจารณาศักยภาพของตัวเองเป็นกรณีไปครับ

ป้ายกำกับ:

hacker emblem