Theppitak's blog

My personal blog.

11 กุมภาพันธ์ 2557

Thanks, and the November-January Diary

เร่งงานตามสัญญาโครงการอยู่หลายเดือน ไม่ได้เขียน blog จึงขอขอบคุณย้อนหลัง สำหรับผู้สนับสนุนงานพัฒนาของผมในเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557ที่ผ่านมาดังนี้ครับ:

ขออวยพรปีใหม่สากลและตรุษจีนย้อนหลังแด่ผู้สนับสนุนทุกท่าน ขอให้เจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมทั้งมั่งมีศรีสุขครับ และที่สำคัญคือ 願源碼與你同在。[หงวงหง่วงแบ้อื่อลื่อตั่งต๋อ] May the Source be with you!

สามเดือนที่ผ่านมา นอกจากงานโครงการอักษรอีสานที่เป็นงานหลักแล้ว ก็มีงานพัฒนาอื่น ๆ เช่น

 • swath 0.5.2
  • แก้ปัญหา infinite loop ใน LaTeX filter ซึ่ง นิวตรอน รายงานมาทาง G+ (เป็น private share) พร้อมแพตช์แก้
  • แก้ปัญหาอักขระหายใน token ยาว ๆ ใน HTML filter ซึ่งคุณ Nicolas Brouard จากโครงการ ดีโมพีเดีย ได้พบขณะใช้ swath ช่วยเตรียมเอกสารฉบับพิมพ์ จากการใช้ base-64 encode รูปภาพในแท็ก <img src="data:image/png;base64,...> ซึ่งทำให้ token ยาวพอจะทำให้พบบั๊กได้ ถือเป็น use case ที่น่าสนใจมาก และทำให้รู้ว่ายังมีผู้ใช้ที่ใช้ HTML filter อยู่ ไม่ใช่แค่ LaTeX
  บั๊กทั้งสองนี้ เกิดจากความพยายามในการป้องกัน buffer overflow ใน swath 0.5.1 แต่แก้ไม่สมบูรณ์ (รุ่นก่อนหน้านั้นจะ segfault ในบั๊กหลังเลยทีเดียว ซึ่งเป็นช่องทางของ buffer overflow exploit ได้)
 • libdatrie 0.2.8
  • แก้ warning ใน test suite
  • แก้ปัญหาที่พบในการใช้ datrie เก็บคีย์ที่เป็นข้อมูล binary ซึ่งจะใช้ alphabet เต็มช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 255 ทำให้พบปัญหาคีย์ซ้ำสำหรับอักขระ 255 อันเนื่องมาจากค่าสิ้นสุดการวนลูปที่ไม่ถูกต้อง รายงานโดยคุณ Naoki Youshinaga
  • แก้ให้ trie ล้มเหลวเมื่อเดินด้วยอักขระนอกช่วง alphabet แทนที่จะยอมให้อักขระดังกล่าวเดินได้ด้วยค่า 255 แล้วทำให้เกิดคีย์ปลอม ๆ ขึ้น แนะนำโดยคุณ Naoki Youshinaga เช่นกัน
  • เพิ่มเติมรายละเอียดในเอกสารประกอบ ตามที่ทักท้วงโดยคุณ Naoki Youshinaga
 • ปรับแพกเกจใน Debian โดยการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือ
  • libdatrie-dev และ libthai-dev รองรับ multi-arch แล้ว หลังจากที่รองรับแค่ตัว lib package มาก่อนหน้านี้ ขณะนี้ dpkg รองรับการใช้แฟ้มร่วมกันระหว่างหลายแพกเกจแล้ว ทำให้สามารถใช้ header file ร่วมกันระหว่าง architecture ที่ต่างกันได้
  • รัน test suite ในการ build ทั้งใน libdatrie และ libthai ซึ่งทำให้พบ warning เพิ่มเติมใน libthai และแก้ที่ต้นน้ำแล้ว
 • ร่วมแปล VLC หลังจากพบคำสะกดผิดใน UI ก็ได้แปลเพิ่มเติมด้วยพอสมควร โดยเฉพาะชื่อภาษาต่าง ๆ ทำให้ได้ไปสอบทานกับคำแปล ISO 639 และ ISO 639-3 ในแพกเกจ iso-codes ควบคู่กันไปด้วย (ออกมาในรุ่น 3.50)
 • ตรวจทาน คำแปล GNOME ตามที่มีผู้ส่งคำแปลเข้ามา
 • งานแปล Xfce ขณะนี้แปลได้ 70% แล้ว

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

hacker emblem