Theppitak's blog

My personal blog.

26 กันยายน 2549

ขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณพิชิต จิตประไพ ที่ได้ หย่อนสตางค์ลงหมวก อีกครั้งหนึ่ง

ขอขอบคุณในการสนับสนุนอีกครั้ง ถือเป็นกำลังใจสำหรับผมที่จะทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีต่อไป

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem