Theppitak's blog

My personal blog.

31 สิงหาคม 2556

Thanks, and the July-August Diary

ผู้หย่อนสตางค์ลงหมวกเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาของผมในเดือนกรฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมา คือ อ.พฤษภ์ บุญมา และคุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ โดยทั้งสองท่านได้หย่อนสตางค์ทั้งสองเดือน ขอขอบคุณอีกครั้งครับ May the Source be with you!

สองเดือนที่ผ่านมา มีกิจธุระบางอย่างทำให้ไม่มีเวลาเขียน blog ทำให้ต้องยกยอดมาเขียนสองเดือนรวมกัน สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างนี้ ก็ได้แก่:

 • ปรับวิธีการเพื่อแก้ขัดสำหรับการรองรับอักษรไทน้อยในระหว่างที่ยังไม่กำหนดมาตรฐาน โดยจากการทดลองเมื่อเดือน มิ.ย. พบว่า วิธีวิรามยังต้องการการรองรับในเบราว์เซอร์เพิ่มเติม แต่ในช่วงของการบันทึกการปริวรรตเพื่อสำรวจข้อมูลในช่วงนี้ จำเป็นต้องทำให้มันทำงานได้ไปก่อน จึงปรับมาใช้การกำหนดรหัสอักขระแบบ pre-composed ไปก่อน กล่าวคือ
  • สระออย แทนด้วย U+0EBE
  • บ เฟื้อง แทนด้วย U+0EE0
  • ม เฟื้อง แทนด้วย U+0EE1
  • ล เฟื้องข้าง แทนด้วย U+0EE2
  • ส เฟื้อง แทนด้วย U+0EE3
  • พ เฟื้อง แทนด้วย U+0EE4
  • ธ เฟื้อง แทนด้วย U+0EE5
  • ด เฟื้อง แทนด้วย U+0EE6
  • ตัวควบ ขฺน แทนด้วย U+0EF0
  • ตัวควบ ขฺม แทนด้วย U+0EF1
  • ตัวควบ คฺน แทนด้วย U+0EF2
  • ตัวควบ คฺม แทนด้วย U+0EF3
  • ตัวควบ ถฺน แทนด้วย U+0EF4
  • ตัวควบ ถฺล แทนด้วย U+0EF5
  • ตัวควบ สฺน แทนด้วย U+0EF6
  • ตัวควบ สฺม แทนด้วย U+0EF7
  ทั้งนี้ ได้ทดลองใช้กับการปริวรรตใบลานเรื่อง พญาคันคาก และ ฮีตคองคะลำ เป็นตัวอย่าง โดยได้ปรับโครงสร้างของ ระบบป้อนข้อความล้านช้าง เพื่อเพิ่ม engine สำหรับอักษรไทน้อย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลด้วย
 • เซ็นสัญญากับเนคเทคเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการร่างมาตรฐานภาษาไทย โดยมีเรื่องอักษรอีสานอยู่ในวาระด้วย
 • เริ่มโครงการ แปล Xfce ให้เป็นภาษาไทย โดยในขณะนี้ ผมเริ่มแปลไปได้สองตัว คือ Xfce4-panel และ Xfwm4 ด้วยสิทธิ์ของ translator ธรรมดา ยังไม่ใช่ moderator โดยหวังว่าจะเรียนรู้ระบบและค่อยขยับเป็น reviewer หรือ coordinator ในที่สุด ระบบแปลของ Xfce ใช้ Transifex ซึ่งหลักการคล้าย rosetta บน launchpad ของ Ubuntu ระบบนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี reviewer ที่แอคทีฟ เพื่อควบคุมคุณภาพและความสม่ำเสมอของคำแปลให้ไปในทางเดียวกันแบบ GNOME ปัจจุบันผมจึงยังไม่ประสานงานกับนักแปลอื่นจนกว่าจะมีสิทธิ์ทำอะไรได้มากกว่านี้
 • ตรวจทานคำแปล GNOME ตามที่มีผู้ส่งคำแปลเข้ามา สำหรับ GNOME นี้ ผมเลิกแอคทีฟไปแล้ว หลังจากเปลี่ยนมาใช้ Xfce แทน แต่ผมจะยังแปลเฉพาะในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อ Xfce (เช่น GLib, GTK+, Evince, Zenity) เท่านั้น ส่วนอื่น ๆ นั้น หากมีผู้ส่งคำแปลเข้ามา ผมก็ยังยินดีตรวจทานและ commit ให้ครับ เพียงแต่ผมจะไม่ไปไล่แปลเองอย่างเคยเท่านั้น

คิดว่าสำหรับเดือนกันยายน ก็คงจะดำเนินการวาระข้างต้นนี้ต่อไป รวมถึงงานดูแลแพกเกจใน Debian ตามแต่โอกาสจะอำนวย

ป้ายกำกับ: , , , ,

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem