Theppitak's blog

My personal blog.

10 มิถุนายน 2554

FOSS Why and How

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ได้รับเกียรติจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ให้ไปบรรยายเรื่องโอเพนซอร์สเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของศูนย์ฯ ก็เลยถือโอกาสรวบรวมเกร็ดความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์สที่เคยคิดหรือพูดไว้ในโอกาสต่าง ๆ ของตัวเอง มาเรียบเรียงเป็นเรื่องราว

เนื้อหาของ ตัวสไลด์ [PDF] พยายามชักนำผู้ฟังให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เอื้อให้เกิดการสร้างซอฟต์แวร์แนวใหม่ที่ผู้ใช้เริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยพูดถึงภาพรวมทั้งโลก มาถึงวงการซอฟต์แวร์โลกและของไทยเอง พยายามให้เห็นแนวโน้มของการผลิตแนวใหม่ แล้วจึงเข้าสู่หลักการของเสรีภาพซอฟต์แวร์ และลักษณะของวัฒนธรรมโอเพนซอร์ส อธิบายลักษณะการทำงานคร่าว ๆ แล้วปิดท้ายด้วยแนวปฏิบัติในรายละเอียด

ผมคิดว่าการทำความเข้าใจตลอดสายแบบนี้ น่าจะช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพของโลกซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส และตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการเข้าร่วม

เพราะ FOSS ไม่ใช่เพียงสินค้าชิ้นหนึ่งในตลาดทุนนิยม แต่มันคือกระบวนการผลิตแบบใหม่ที่ไม่ได้แบ่งแยกผู้บริโภคออกจากกระบวนการผลิตเด็ดขาดเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมอีกต่อไป โดยที่การร่วมผลิตของผู้บริโภคก็เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติเสียด้วย

ป้ายกำกับ:

2 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem