Theppitak's blog

My personal blog.

13 พฤษภาคม 2549

สวัสดี พ.ศ. ๒๕๔๙

ในคืนอุบัติแห่งองค์มหาศาสดาของโลก และคืนเริ่มต้นแห่งพุทธศักราช ขอรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ทรงประกาศพระธรรม อันเป็นทางแห่งความรู้แจ้ง

อย่างที่เคยเขียนเมื่อวิสาขบูชาปีที่แล้ว หากนับตามนิยามพุทธศักราช คืนนี้ก็เป็นคืนขึ้นปีใหม่ของชาวพุทธ สวัสดีปีใหม่ จะอวยพรอะไรกันดี.. ขอปัญญาจงเกิดกับท่าน ขอสันติสุขจงเกิดกับโลก :-)

1 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem