Theppitak's blog

My personal blog.

04 พฤษภาคม 2548

Free your Documents

ระหว่างหาโปรแกรมส่งเสริมการศึกษาที่เป็น Free/Open Source เพื่อเอามาใช้ในโรงเรียน ก็ไปสะดุด banner หนึ่งเข้า:

我不用 .doc 檔

คลิกเข้าไปเจอภาษาจีนอ่านไม่ออก แต่เห็นรูปภาพประกอบ และจับใจความจาก ฉบับแปลด้วย babelfish ก็พอจับใจความได้ ดูเขาอธิบายละเอียดดี ว่าทำไมเราจึงควร หยุดยั้งการแนบไฟล์เวิร์ด (ฉบับแปลไทย)

หุๆ เจอเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เก็บลิงก์ไว้ซะ

ขณะเดียวกัน วันนี้ slashdot มี ข่าว ว่า OASIS ได้ รับรอง ร่างฉบับที่ 3 ของข้อกำหนด Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) 1.0 แล้ว

2 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem