Theppitak's blog

My personal blog.

02 มกราคม 2562

New Year Thanks

สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณ ทุกท่านที่ได้ สนับสนุน งานพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีของผมในปีที่ผ่านมาครับ

นับจาก ครั้งที่แล้ว ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานพัฒนาของผมในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ดังนี้:

 • เดือนสิงหาคม 2561
  • ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม 2 ท่าน
  • คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ
 • เดือนกันยายน 2561
  • ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม 1 ท่าน
 • เดือนตุลาคม 2561
  • คุณวิทยา ไตรสารวัฒนะ
 • เดือนพฤศจิกายน 2561
  • ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม 1 ท่าน
 • เดือนธันวาคม 2561
  • ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม 1 ท่าน
 • เดือนมกราคม 2562 (นับถึงวันที่ 2)
  • ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม 1 ท่าน

ขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุขกายสบายใจ มีพลังอันเต็มเปี่ยมที่จะสร้างสรรค์งานของท่านให้เจริญรุดหน้า และที่สำคัญคือขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงครับ

สรุปกิจกรรมซอฟต์แวร์เสรีในครึ่งหลังของปี 2561 ของผม:

 • LibThai:
  • ออกรุ่น 0.1.28
  • อัปเดต TeX hyphenation patterns ตามพจนานุกรมใหม่ของ LibThai
 • swath:
  • อัปเดตพจนานุกรมตัดคำตาม TeX hyphenation patterns ใหม่
  • ตรวจพบและแก้ปัญหาใน RTF filter
  • ออกรุ่น 0.6.1
 • libdatrie (ยังไม่ release):
 • พัฒนาและ release โครงการ thpronun
 • โครงการอักษรอีสาน:
  • ย้ายโครงการ Khottabun จาก SourceForge มายัง GitHub
  • เพิ่มฟอนต์ Viravong สำหรับเขียนบาลี-สันสกฤตด้วยอักษรลาวร่วมสมัย ตามแบบพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรี ตามร่างข้อเสนอยูนิโค้ด โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Khottabun (ผ่านการประสานงานจากพระอาจารย์ไชยศิริ)
  • เพิ่ม input method สำหรับป้อนภาษาบาลีอักษรลาวในโครงการ lanxang
 • Fonts-TLWG:
  • ปรับซอร์สเพื่อให้สามารถ build แบบ reproducible
  • แก้ปัญหาใน GSUB
  • จัดเตรียมฟอนต์ OpenType สำหรับ XeTeX
  • automate การ build binary font tarballs
  • ออกรุ่น 0.7.0 และ 0.7.1
 • Fonts-Arundina (ยังไม่ release):
 • Debian package ต่าง ๆ :
  • ทยอยปรับโครงสร้าง Git repository ตาม DEP-14
 • อัปเดตแผนที่ OpenStreetMap ในบริเวณตัวเมืองขอนแก่น, กรุงเทพฯ, และอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 • ปรับคำแปล Xfce เป็นระยะ

ป้ายกำกับ:

0 ความเห็น:

แสดงความเห็น (มีการกลั่นกรองสำหรับ blog ที่เก่ากว่า 14 วัน)

<< กลับหน้าแรก

hacker emblem